• אין מוצרים בעגלה.

מקורות מידע אינטרנטיים – אנגלית

Libraries and resources on Identity

Students and researchers are highly recommended to use Libraries as an ultimate source of information.
Nearly everyone has a library near his/her house; it can be City Council library or a college library. It can be useful to check the opening hours of this libraries as well as visiting and books withdrawal rules. With all the respect to the Internet, traditional libraries still remain the unique source of information and educative materials.

More information about libraries can be read on:
http://www.wisegeek.com/can-a-member-of-the-general-public-access-academic-libraries.htm

You can access some explanation about academic Libraries on:
http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Academic_libraries
http://en.wikipedia.org/wiki/Academic_library

Some people find it useful to check the libraries of the Universities they learned in:
http://dir.yahoo.com/Reference/Libraries/Academic_Libraries/

or just compare catalogs with of different libraries:

http://lists.webjunction.org/libweb/Academic_main.html

Identity community and Internet political resources

INTERNET POLITICS

NEWS ROOMS, NEWSLETTERS, FORUMS AND BLOGS

1.      The Politico http://www.politico.com

Category: Politics

2.      Obama HQ Blog

http://my.barackobama.com/page/content/hqblog

Category: Democratic Party

3.      The Blog

http://www.weeklystandard.com/weblogs/TWSFP

Category: Politics

4.      Political and Social Thought

http://www.malalatete.typepad.com

Category: Democratic Party

5.      Real Clear Politics

http://www.realclearpolitics.com/blog

6.      http://obamacom.blogspot.com/)

7.      Barack Obama

(http://barack.ws/)

8.      Barack Obama NOW

(http://www.barack-obama-now.com/blog/)

9.      America Blog (http://www.americablog.org/)

11.  Eccentric Eclectica

(http://www.toddsuomela.com/ecec/)

12.   Rethink (http://ashokkarra.com)

13.  Obama Blog

(http://www.barackobama.com/index.php)

14.   Bloggers for Obama (http://bloggersforobama.blogspot.com/)

15.   Barack the Vote (http://baracktheyouthvote.wordpress.com/)

16.  Barack Oblogger

(http://www.barackoblogger.com/)

17.  Bay Area for Obama

(http://www.bayareaforobama.com/)

18.  Korean Americans for Obama

(http://ka4obama.com/)

19.  Republican for Obama Blogs

(http://www.republicansforobama.org/?q=blog)

20.  South Asians for Obama

(http://www.safo2008.com/Blog.aspx)

21.  Obama Blog

(http://my.barackobama.com/page/content/hqblog)

22.   DemocratDad

http://www.democratdad.com

Category: Democratic Party, Parenting

Topics: politics, parenting, meet, africanamerican

23.  Texans for Obama

(http://www.texans4obama.com/)

24.  Is Barack Obama the Messiah?

(http://obamamessiah.blogspot.com/)

25.  Washington State for Barack Obama

(http://www.obama08-wa.com/)

227.  Brooklyn for Obama

(http://www.brooklynforbarack.org/)

28.  Connecticut for Obama

(http://www.obamact.blogspot.com/)

29.  England for Obama

(http://www.englandforobama.com/)

31.  Vermonters for Obama

(http://www.vermontersforobama.org/)

32.  Michelle Obama Watch

(http://michelleobamawatch.com/)

33.  The Political Hot Spot!

http://africanamericanpoliticalspot.blogspot.com

Category: Miscellaneous

34.   Character v Diversity

http://afewdayswithfiggins.blogspot.com/2008/09/character-v-diversity….

Category: Politics, U.S. Government

35.   http://thinkprogress.org

36.   http://www.preservationinpink.com

37.   http://imakeadifference.blogspot.com

38.   http://capoliticalnews.com/s

39.   http://shrewsburied.blogspot.com

40.   http://www.justdemocracyblog.com

41.   http://ac360.blogs.cnn.com/blog

42.   http://www.usgs.gov/newsroom

43.   http://blog.thenewsroom.com

44.   http://bushradionews.blogspot.com

45.   http://www.yonigreenbaum.com

46.   http://news.testedandproven.com

47.   http://newsguard.blogspot.com

48.   http://www.justforeignpolicy.org/newsroom/blog

49.   http://newsroom.lookie.us

50.   http://newsroom-barkada.blogspot.com

51.   http://communities.canada.com/theprovince/blogs/newsroom/default.aspx

52.   http://deadlinenewsroom.blogspot.com

53.   http://www.austincc.edu/newsroom

54.   http://hvnewsroom.blogspot.com

55.   http://media.lclark.edu/newsroom

56.   http://newsroom500.wordpress.com

57.   http://www.uchospitals.edu/news

58.   http://notesfromanewsroom.wordpress.com

59.   http://newsroom-magazine.com

60.   http://gazettenewsroom.freedomblogging.com

61.   http://rokingyaar.blogspot.com

62.   http://www.vator.tv/news

63.   http://newsroom.mountainsportsclub.com

64.   http://www.norcalblogs.com/update

65.   http://changingnewsroom.wordpress.com

66.   http://mansfieldchad.wordpress.com

67.   http://wfsbproducers.wordpress.com

68.   http://group.tnt.com/newsroom/pressreleases/index.asp

69.   http://bruinnews.wordpress.com

70.   http://blog.utmb.edu/newsroom

71.   http://blog.utmb.edu/newsroom

72.   http://news.thomasnelson.com

73.   http://www.aep.com/newsroom

74.   http://news.bango.com

75.   http://www.officialwire.com

76.   http://mandesert.blogspot.com

77.   http://blog.dailycolonial.com/newsblog

78.   http://dailytarheelnewsroom.wordpress.com

79.   Top Stories http://topstoriesglobal.blogspot.com

80.   SimmonsSays –  http://simmonssays.typepad.com

81.   Na Leo Ho'omaluhia –   http://newsroom.byuh.edu

82.   Black Iguana’s Webloghttp://blackiguana.wordpress.com

83.   uuptoday.org –   http://uuptoday.org/newsroom

84.   News Room–  http://newsroom.unr.edu

85.   http://ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/menu.cfm

86.   http://www.primenewswire.com/newsroom/?topic=16

87.   http://www.primenewswire.com/newsroom/?topic=524288

88.   http://canyda.blogspot.com

89.   http://www.primenewswire.com/newsroom/?topic=16384

90.   http://walmartstores.com/FactsNews/NewsRoom

91.   http://bolttalk.com

92.   http://www.carolinahuddle.com

93.   http://threeorfour.blogspot.com

94.   http://www.americanpoliticsforum.com

95.   http://www.desimanifesto.com

96.   http://ironictitlesmacktalk.blogspot.com

97.   http://www.canyoneering.net/forums/blog.php

98.   http://www.powwows.com/gathering/blog.php

99.   http://spbr.wordpress.com

100.                        http://www.powwows.com/gathering/blog.php

101.                        http://www.dailykos.com

102.                        http://www.prospect.org/csnc/blogs/ezraklein

103.                        http://blogs.dw-world.de/acrossthepond

104.                        http://www.malalatete.typepad.com

105.                        http://www.theamericanscene.com

106.                        http://www.blackinformant.com

107.                        http://votejacked.com

108.                        http://spectator.org/blogger.asp

109.                        http://www.disgrasian.blogspot.com

110.                        http://www.whatsnextblog.com

111.                        http://news.cnet.com/the-iconoclast

112.                        http://abuaardvark.typepad.com

113.                        Infothoughthttp://sethf.com/infothought/blog

114.                        noisewar internetlainenhttp://my.opera.com/noisewar

115.                        http://copyfight.corante.com

116.                        http://www.roblimo.com

117.                        http://liviux.byethost15.com

118.                        http://sethf.com/infothought/blog

119.                        http://blog.org

120.                        http://www.roblimo.com

121.                        http://www.phil-butler.com

122.                        http://www.norcalblogs.com/globetrotter

123.                        http://www.davidarussell.co.uk

124.                        http://www.thejidf.org

125.                        http://www.johnmccainsdisease.com

126.                        http://www.bloggerheads.com

127.                        http://holyh.wordpress.com

128.                        http://www.newscorpse.com/ncWP

129.                        http://www.ipdi.org/blog

130.                        http://internetronin.blogspot.com

131.                        http://www.affleap.com/blog

132.                        http://scottsphotolife.blogspot.com

133.                        http://ipview.blogspot.com

134.                        http://www.legalbroadcastnetwork.com/chairman-mark

135.                        http://www.legalbroadcastnetwork.com/chairman-mark

136.                        http://www.withreason.net

137.                        http://pardonmyfrench.typepad.com

138.                        http://tasthius.com

139.                        http://www.xanga.com/Jayesel

140.                        http://zadpolblog.blogspot.com

141.                        http://www.bestinterestingnews.com

142.                        http://questioningwar-organizingresistance.blogspot.com

143.                        http://www.prosebeforehos.com

144.                        http://augmentation.blogspot.com

145.                        http://politicsandyoutubeinreview.wordpress.com

146.                        http://blog.morph.net.nz

147.                        http://www.realtime-websecurity.com/index.html

148.                        http://www.webs-best-directory.com/blog

149.                        http://deanish.com

150.                      http://internetpolitica.com

151.                        http://valtec.typepad.com

152.                        http://networdblog.blogspot.com

153.                        http://www.PoliticsTV.com/blog

154.                        http://aabentlage.blogspot.com

155.                        http://savetheinternet.com/blog

156.                        http://badmatthew.blogspot.com

157.                        http://patrioticmom.blogspot.com

158.                        http://delong.typepad.com/egregious_moderation

159.                        http://www.GirlGangMultimedia.com/hypercritical.html

160.                        http://blog.kginternet.co.uk

16  http://ericodom.blogivists.com

162.                        http://akeelrehman.blogspot.com

163.                        http://giovanidemocraticibs.blogspot.com

164.                        http://jess1976.blogspot.com

165.                        http://frasersmind.freedomblogging.com

166.                        http://www.beldar.org/beldarblog

167.                        http://www.mediamensch.com

168.                        http://zlegaltimes.blogspot.com

169.                        http://shrewsburied.blogspot.com

אוגוסט 21, 2019

פלטפורמה ייחודית של מכון IDmap מיועדת להוראה מקוונת בתחומי ביטחון ללומדים, מוסדות ממשל, אקדמיה וחברות פרטיות. הפלטפורמה מאפשרת לימוד רציף בנוחות וביעילות. אנחנו מציעים תוכניות לימוד בתחומי אבטחת מידע וסייבר, ניהול טכנולוגיות ביטחוניות, כלכלה גלובאלית וחינוך מרחוק. פלטפורמה של המכון מאפשרת מבדקים, מבחנים פתוחים ובחינות קבוצתיות למטרות לימוד קבוצתי. ניתן לפנות אלינו ליעוץ והכוונה באימייל: office@idmap.co.il