• 6
  לוגו של קבוצת טכנולוגיה וניהול ביטחוני
  קבוצה ציבורית / מנוי 1
  עכשיו פעיל

  קבוצה לעידכונים, חדשות, דעות ופרסומים בנושא סייבר. מנויים לתוכן בתשלום יכולים לקבל הנחות לקורסים, לסדנאות ותוכן מתקדם: לאתר התוכנית

 • 5
  לוגו של קבוצת מזרח תיכון ופוליטיקה
  קבוצה ציבורית / מנוי 1
  עכשיו פעיל

  קבוצה לעידכונים, חדשות, דעות ופרסומים בנושא של מזרח תיכון ופוליטיקה. מנויים לתוכן בתשלום יכולים לקבל הנחות לקורסים, לסדנאות ותוכן מתקדם: לאתר התוכנית

 • 4
  לוגו של קבוצת סייבר בערים חכמות
  קבוצה ציבורית / מנוי 1
  עכשיו פעיל

  קבוצה לעידכונים, חדשות, דעות ופרסומים בנושא סייבר בערים חכמות. מנויים לתוכן בתשלום יכולים לקבל הנחות לקורסים, לסדנאות ותוכן מתקדם: לאתר התוכנית

 • 3
  לוגו של קבוצת חינוך לסייבר
  קבוצה ציבורית / מנוי 1
  עכשיו פעיל

  קבוצה לעידכונים, חדשות, דעות ופרסומים בנושא חינוך לסייבר. מנויים לתוכן בתשלום יכולים לקבל הנחות לקורסים, לסדנאות ותוכן מתקדם. לאתר התוכנית

 • 1
  לוגו של קבוצת הגירה, כלכלה וביטחון לאומי
  קבוצה ציבורית / 4 מנויים
  עכשיו פעיל

  פורום התוכנית של הגירה, כלכלה וביטחון לאומי. הפורום נועד לפרסום חדשות, עידכונים, דעות ומאמרי תוכן של התוכנית. מנויים בתשלום יכול לקבל הנחה ברישום לתוכנית, לאירועים ולתוכן מתקדם.