• אין מוצרים בעגלה.

וועדות הסמכה

פרסומים בספרות אקדמית

וועדת תוכניות הלימוד:

וועדת תוכניות הלימוד (קוריקולום) בוחנת חומרי לימוד, מבדקים, מטלות ומבחנים על מנת להעריך את טיבם אל מול שלושה צירים מרכזיים:

1. בולטות והתפתחות בינלאומית עכשוית של תחום הלימוד;

2. דרישות שוק התעסוקה והתאמת רמת הלימוד וההכשרה לצרכי השוק;

3. מיצוב של תחום הלימוד מול תוכניות משלימות ותוכניות מולטידסצפלנריות בהשוואה אקדמית ומקצועית בינלאומית. חברים בוועדה הם אנשי אקדמיה, מומחים ואנשי חינוך בולטים. הוועדה בוחנת את תכני הלימוד באופן מלא, בהליך שקוף ושיתופי ומייעצת למכון IDmap אודות מסקנותיה. המכון IDmap מיישם את המלצות הוועדה באופן שוטף בקורסים חדשים וקיימים. הוועדה ממלאת את התפקידים הבאים:

• מפקחת על מדיניות המכון הקשורה בהסמכה ושירותים איכותיים ומקצועיים;

• ממליצה על שינויים במרכיבי ההסמכה, הקשורים לשירותי הסמכה ואיכות בתחום הביטחון הלאומי;

• מרכזת את עבודת התתי-הוועדות;

• יוצרת קשר עם מומחים מכל העולם במטרה לתרום ליצירת חכמת המונים ודעת מומחים בתחום של הסמכות ביטחוניות;

• מכינה עבור המכון את מסמכי המדיניות וקווים מנחים לשיפורים והכללת תכניות הלימוד לקראת הליכי ההסמכה של גופים הסמכה רשמיים;

קבוצות עבודה, קהילות מדע ומחקר:

קבוצות עבודה של המכון מעניקות פלטפורמה לחוקרים מנוסים וצעירים שמחקרם הוא תחום הביטחון על היבטיו לשתף ולהשתתף במחקרים, תובנות, התפתחויות בשיטות מחקר וברעיונות, ולפתח שיתופי פעולה ומחקרים חדשים. קהילות מדע ומחקר פועלות בכמה תחומים:

• ההכשרות סייבר CTC Cyber Training Community – מכסה תחומי מחקר רחבים מכלים ואסטרטגיות טכנולוגיים עד אינטראקציה אנושית בתוך מלחמת הסייבר והגנה ביוטכנולוגיה;

• הכשרה בתחומי ביטחון תחבורתי TTC Transport Training Community -מכסה אסטרטגיות הגנה ושיתוף פעולה ברמה המקומית עם סוכנויות, גיוס וחוסן.

• הכשרה בתחומי מודיעין ITC Intelligence Training Community מכסה מקורות מידע פתוחים ומוגבלים, כלים לניתוח, ביג-דטה וניהול מקורות מודיעין ומידע

• הכשרות בתחום ניהול ביטחוני STC Security Training Community – מכסה פיתוח וכלים חדשים לניהול אבטחה, שיטות הכשרה חדשות ושיתוף פעולה בינלאומי.

 

ארגון מפגשים, פאנלים וסדנאות:

• ייזום ותרומה למחקר ומענה לקולות קוראים בתחום הביטחון כדי לקדם חילופי רעיונות מחקר ושיתוף פעולה בינלאומי עם מוסדות המחקר, גופי חינוך ותעשייה;

• בטווח הארוך, המכון מפתח תשתית אקדמית למתן תמיכה לסטודנטים לתארים מתקדמים על-ידי הקמת קבוצת חוקרים בתחומי הביטחון;

• פרסום של סקירות מחקריות ומענקי מחקר זמינים בתחומי הביטחון על מנת לתרום לקידום המחקר ומצויינות בתחומי מחקרי הביטחון.

מכון IDmap מנתח, מבצע עידכון שוטף ומכין תוכניות הלימוד על מנת לסייע ולתת הכשרה מתקדמת לתלמידי ביטחון ברחבי העולם ולמלא את משימתם בדרך הטובה ביותר בהתאם לערכי החברה.
הדרכות ביטחוניות צריכות להיות חלק חיוני של חיי היומיום ה מורכבים של המאה ה-21. המכון IDmap מאמץ את כל נושאי המחקר מהיבטיו השונים של ביטחון לאומי ומתמקדים באבטחת סייבר, הדרכות סייבר, ביטחון לאומי והגירה, מודיעין, פוליטיקיה ומזרח התיכון, ניהול ביטחוני. אחד מהיעדים של המכון הנו למצוא את האיזון הנכון בצורך של החברה לחיות בסביבה בטוחה ולתמוך בכוחות הביטחון לביצוע משימותיהם וחובותיהם ברמה מעולה.
מכיוון שמכון IDmap הוא פורום מחקר רב לאומי, משימה נוספת שלנו היא למצוא כלים לשותפות על-ידי טיפול בשאלות ביטחוניות משותפות. מכון IDmap מאגד מומחים מתחומי הביטחון השונים כדי לספק ערוצי תקשורת אזרחיים ולהפגיש מומחים בינלאומיים, במיוחד במצב שבו הדיאלוג הפורמלי קשה או בלתי אפשרי בכלל.
מטרתנו היא לעמוד מעל לקונפליקטים האתניים, הדתיים, והמסחריים כדי לספק רקע מחקרי וידע מקצועי לאנשים ברחבי העולם.

אנו מארגנים סדנאות וכנסים, מפרסמים מאמרי מחקר ומייעצים בנושאי אבטחה רחבים. מכון IDmap גאה להיות שותף וספק המחקר והתוכן המוסמכים הממשלתיים והבינלאומיים המוסמכים.

פלטפורמה ייחודית של מכון IDmap מיועדת להוראה מקוונת בתחומי ביטחון ללומדים, מוסדות ממשל, אקדמיה וחברות פרטיות. הפלטפורמה מאפשרת לימוד רציף בנוחות וביעילות. אנחנו מציעים תוכניות לימוד בתחומי אבטחת מידע וסייבר, ניהול טכנולוגיות ביטחוניות, כלכלה גלובאלית וחינוך מרחוק. פלטפורמה של המכון מאפשרת מבדקים, מבחנים פתוחים ובחינות קבוצתיות למטרות לימוד קבוצתי. ניתן לפנות אלינו ליעוץ והכוונה באימייל: office@idmap.co.il