• אין מוצרים בעגלה.

העשרה אקדמית ולימודי תעודה

אנו שמחים שהגעת להתעניין בקורסים של המכון! נשמח להעשיר את הידע שלך, להביא דוגמאות מעשיות ולעורר סקרנות ועניין אישי. חלק גדול מהקורסים ניתנים ברמה אקדמית, אחדים גם ברמה מקצועית עדכנית. קורסי המכון מועברים על-ידי מרצים שמלמדים במשך עשרות שנים במוסדות אקדמיים בישראל וצברו ניסיון מעשי בתעשייה.  התוכניות של המכון נוצרו על-פי קריטריונים אקדמיים ומקצועיים הגבוהים ביותר.

על-אף שהמכון לא הגיש עד כה את התוכניותיו להכרה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה של ישראל (המל"ג), אנחנו מאפשרים ללומדים לקלבל לידם את הסילבוסים לפני תחילת הלימודים על מנת לבדוק אפשרויות הכרה על-ידי גופים אקדמיים ומקצועיים, כמו גופי גמול ושוברים.

לימודי תעודה מורכבים מקורסי זכות:

קורסים של המכון מקנים נקוד (זכות) לתוכניות הסמכה של המכון. תוכניות הסמכה מורכבות מ-3 קורסים ופרויקט גמר או מבחן מסכם. על הלומדים לצבור 3 קורסים בתחום דעת על מנת לגשת למטלה סופית של התוכנית.

ניתן ללמוד קורסי זכות שלא במסגרת תוכנית הסמכה, לדוגמה לצורך העשרה אישית, גמול השתלמות או הכשרה מקצועית.

זכאות לתג הקורס:

קורסי זכות מקנים אפשרות לקבל ולצבור את תגי הקורס (הכרה מקצועית בקורס). תג קורס מונפק אוטומטית במערכת הלמידה של המכון בציון של  ומעלה 60. לומדים אשר קיבלו ציון נמוך מ-60 יכולים להגיש בקשה לקבלת מכתב השתתפות בקורס ללא ציון.

ניתן לבחור בקורס מתוך רשימת כל הקורסים. יש לשים לב כי חלק מהקורסים דורשים קורס קדם ו/או ציון מסוים בבחינת הכניסה לקורס.

לקביעת פגישת יעוץ בבחירת המסלול והכוונה ברישום:

office@idmap.co.il נושא פנייה – רישום לתוכנית 

כלכלה גלובלית וביטחון לאומי

קורס כלכלה גלובלית וביטחון לאומי נועד להקנות לסטודנט מידע בסיסי אודות הסוגיות הכלכליות המרכזיות, תוך ניתוח אותן הסוגיות וחקירתן באמצעות תיאוריות וניסיון מעשי מתחום כלכלה ואבטחת המידע. במסגרת הקורס, מודגשים תהליכים מרכזיים, המתרחשים מאז תקופת מהפכת התעשייה ועד ימינו אנו, כולל סוגיות העדכניות ביותר ותחזיות של התפתחות עתידית. ההתייחסות האמורה, מאפשרת ראיה כוללת של המבנה של מערכת כלכלית גלובאלית, תוך בחינת אופן ביסוסה והתהוותה.

סייבר בערים חכמות

כיצד להתמודד עם בעיות אבטחה, ניהול, תפעול, הגנה על פרטיות, הדרכה ומתן שירות בסביבה טכנולוגית מתקדמת? כיצד לסגור את הפער וחוסר הידע הטכני במהירות ובקלות, וכיצד להתכונן לאתגרים הטכנולוגיים החדשים שכבר בפתח?

מומחה ביומטריה ובטחון לאומי

קורס מלמד טכנולגיות וכלים לבחינה ביומטרית של נבדקים, ניטור של הקלטות וניתוח. הקורס מספק גישות בקרה ואבטחה של בעלי עניין, עובדים, מבקרים ואורחים של ארגון. הקורס נלמד במסגרת מודרכת ועצמאית.

יסודות אבטחת סייבר למנהלים

קורס למקבלי החלטות המאפשר להכיר את סוגי מתקפות נפוצים על מידע אישי וארגוני ואת דרכי התמודדות עם סיכוני סייבר. ארגונים רבים מחפשים דרכים יעילות להתוגנן ולפעול תחת איום מתמיד של מתקפות סייבר שהפכו לכורח מציאות ודרישה ארגונית ברב הארגונים בישראל ובעולם. הקורס לא מצריך ידע מוקדם על מנת ללמוד את תכני הקורס.

אנליסט של מזרח תיכון וביטחון

קורס מיוחד שמקנה כלים לניתוח של אירועים במזרח התיכון מזווית ביטחונית באמצעות שילוב של חומרים באנגלית והרצאות בעברית. הקורס חושף את מילון מושגים ביטחוני והיסטורי בתחום של מזרח התיכון. הלומדים יתרגלו מושגים ומונחים באמצעות ניתוח מחקרי עצמאי והכנה והצגה של פרויקט אישי באנגלית בתחומי מזרח התיכון וביטחון.

הגירה וביטחון לאומי

משבר הפליטים האחרון הפך הגירה מעניין פרטי לסוגייה לאומית ובינלאומית ממדרגה ראשונה. בקורס נלמד על חוקי הגירה, אמנות בינלאומיות, זכויות וחובות המהגרים, כלכלת ההגירה, יצוא ויבוא עובדים, זהות המהגרים ועוד סוגיות רבות בתחום.